Det är mycket fokus på plastmaterialen för närvarande. I media, ute bland allmänheten och bland forskare, diskuteras plastmaterialens existensberättigande.

All plast som slängs i naturen skräpar ner och stora mängder flyter omkring i världshaven. Skall vi förbjuda plasten helt? Vårt samhälle och det sätt vi lever på klarar inte det. Plastmaterialen behövs inom många områden - men vi kan göra mycket för att effektivisera produktionen, skapa bättre hållbarhet och inte minst återvinna.

För att minska användningen av fossila resurser vid tillverkning av plast är bästa sättet att utgå från förnyelsebara råvarukällor och producera BIOPLASTER som är i stark utveckling och kommer att växa ändå starkare i framtiden - IT´S A BETTER CHOICE!


Men hur är det med bioplasterna? Innebär begreppet att de alltid är nedbrytbara eller komposterbara? Kan vi bara slänga dem i naturen som då tar hand om nedbrytningen? Är de dyrare än fossila plaster? Har de andra egenskaper? 

Vad händer i framtiden och inte minst hur ser återvinningen ut för framtidens material?

Nordisk Bioplastförening är i stark tillväxt och samlar idag ett sextiotal företag som producerar, konverterar eller använder bioplaster. Föreningens uppgifter är att öka kunskapen om material, att kunna ge svar på bland annat ovanstående frågor. 

Är du intresserad att hålla dig informerad lära dig mer om bioplaster - missa inte tillfället att få veta mer under en dag.

När: 11 september – 10.00-16.15
Var: Bygget, Norrlandsgatan 11, 111 43 Stockholm (
https://bit.ly/2QKuyWH)
 Read/download the full program as a PDF. Click here!
 Programmet hittar du här:

10.00 – 10.30
Should we have climate anxiety when using plastic?
The truth about plastic and function of plastic in the society…

Lena Lundberg, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna   

10.30 – 10.50
What is bioplastic? - Is bioplastic the answer?
Biodegradable plastic and renewable bioplastic 

Hasso v. Pogrell, European Bioplastic

10.50 – 11.10

”Compostable plastics – Cause or solution to microplastics in soil?” 

Dr. Katharina Schlegel, BASF SE

11.10 – 11.30
“Re-thinking the status quo – plastics in the circular economy”

Patrick Zimmerman, FKuR

11.30 – 11.50
Combination of cardboard and bioplastic

Stefan Söderberg, Iggesund

 


11.50 – 12.50
Lunch12.50 – 13.15
Bio Composites – Extended possibilities

Johan Hoff, Stora Enso


13.15 – 13.35
The Added Value of Compostable Products in different End of Life Options

Alberto Castellanza, Novamont S.p.A


13.35 – 13.55
Certification of compostable and biobased products

Philippe Dewolfs, TÜV AUSTRIA BELGIUM nv/sa
 13.55 – 15.55
NEW BIOPLASTIC MATERIAL
WITH PROPERTIES

(Presentations following in this segment are roughly 15 minutes long)


Soft plastics from plants - Renewable & Recyclable

Klas Dannäs, Hexpol

New bioplastics – expanding the application possibilities

Mika Hurri, Arctic Biomaterials Oy

A platform technology to produce microfibers from feathers and PHAs – a biobased and biodegradable plastic – from waste

Edvard Hall, Bioextrax 
 


Coffe (~20 minutes)Bioplastic from Tapioca Bio Based Plastic Resin

Sören Andreassen, Greenway Denmark

Failures and Lessons Learned with Biocomposites

Jeremiah Dutton / Martin Lidstrand, Trifilon

Interrupter – Innovator in the diaper industry ECO BY NATY

Marlene Sandberg, NATY AB
 15.55 – 16.15
Bio plastics in a spiral economy
Maximize the value and optimize the resources through recycling

Oscar Hugosson, Scanfill

 

Här anmäler du dig
OBS! Alla rader med * måste fyllas i.

This event is sold out