Webinarium för:
RIKSDAGSLEDARMÖTER, DEPARTEMENT OCH UTSKOTT


bara 30 minuter ökar du din kunskap om bioplast, som är ett bättre materialval än det fossila alternativet.

Konsumenter, varumärkesägare, organisationer och inte minst politiker, agerar för att minska användningen av fossila plaster.
Samtidigt står det klart att dagens samhälle inte klarar sig utan plastmaterialen.

Bioplaster, det vill säga plaster tillverkade från förnybara råvaror, är ett mycket bättre alternativ än de fossila, baserade på råolja. 
Bioplaster växer starkt, men samtidigt finns en stor kunskapslucka i samhället. 

Nordisk Bioplastförening bjuder in till ett webbinarium för att öka din kunskap den 27 oktober klockan 09.30.

Program/tema är:

Bioplaster: När – Var – Hur – Varför – Återvinning – Q&AVi ger en övergripande presentation av bioplasterna och det finns självfallet möjlighet till både frågor och diskussion.

Nordisk Bioplastförenings representanter under webinariet är:

Register here
All fields with an * must be filled in

Company *

* Address

* Zip code

*City

*Country

* Phone


Contact person (participant 1)

Email address for participant 1 (notification recipient) *


Name for participant 2

Email address for participant 2

Name for participant 3

Email address for participant 3

Name for participant 4

Email address for participant 4I hereby approve how you handle my information (Read more...)